ما کجا هستیم

تیم تحقیقاتی Oris از سال ۱۳۹۶ با بهره گیری از دانش روز و تحلیل درست بازارهای موجود در کشور پژوهش های خود را در زمینه های نانوتکنولوژی،پلیمر،بایوتکنولوژی دارویی آغاز نمود.
درسال ۱۳۹۷ پس از فعالیت های مستمر و پویا با هدف بومی سازی محصولات دندانپزشکی و ارتقاء کیفیت آن در راستای صادرات به سایر کشورها با عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس شرکت فناوری نسل کارو را تاسیس نمود.
عزم و اراده شرکت برآن است تا در پی سالهای متمادی با هم افزایی دانش و تجربه بر اساس یک تفکر سیستماتیک طرحهای پژوهشی و بنیادی خود را به منصه ظهور برساند

ما به چه چیزی
اهمیت می دهیم

کیفیت نقشی مهم را به عنوان عاملی مؤثر در الگوهای جهانی تجارت دوطرفه بازی می کند. تأثیر آن روی تقاضا از طریق روابط بین درآمد و تقاضای کلی، قابل بررسی است.
شرکت دانش بنیان فناوری نسل کارو در نظر دارد با ارائه محصولات یکبارمصرف و مواد دندانی گامی موثر در راستای تامین بازار داخلی و صادارت به سایر کشورها داشته باشد‌.

ما با این ها به اینجا رسیده ایم

Katarzyna Toczko

Marketing manager

Katarzyna Toczko

Marketing manager

Katarzyna Toczko

Marketing manager

Katarzyna Toczko

Marketing manager